Дата: 21.03.2023

06.30Ела, Свети Душе –  Veni Creator Spiritus
Утринни молитви
6.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
7.00Четива за деня (според Източния обряд)
7.15Утриня
8.00Света броеница (Радостни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен шестнадесета
9.00Набожност към Непорочната
9.30Новини – Vatican News
10.00Среща със Словото
10.30Месец март – набожност в чест на св. Йосиф – ден 21
11.00От студиото Аве Мария Весела Садовска
11.30Набожност в чест на св. Антоний от Падуа
12.00Ангел Господен
12.05Света броеница (Скръбни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен шестнадесета
13.00Мъчителните страдания Христови по виденията на бл. Анна Катерина Емерих (7/16)
14.00Вяра, история, култура
Прочити на АД от Данте, проф. Владимир Градев
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (7/11)
16.00Катехизис на католическата Църква
17.00Новини – Vatican News
17.30Света броеница (Славни тайни)
18.00Четива за деня (според Западния обряд)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен шестнадесета
18.40Вечерня
19.00Месец март – набожност в чест на св. Йосиф – ден 21
20.00Вяра, история, култура
Прочити на АД от Данте, проф. Владимир Градев
21.00Tota pulchra es Maria, Света броеница (Светли тайни)
22.00Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (7/11)
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма