Спасителю мой, в Твоето училище св. Франциск се е научил на голямо смирение. По този път достигна необикновено съвършенство. А аз, грешният, не умея да победя своята гордост. Боже, направи така, че подражавайки на свети Франциск, да умея да постоянствам при кръста на Твоя Син. Свети Франциск, нека твоето смирение ми служи за пример да помня, че моето истинско добруване не зависи от изкачването на светските върхове, а от радостното понасяне на всички несгоди на живота за Разпнатия Спасител. Амин. 

< Обратно към молитвите