Господи Исусе Христе, направи така, че да не се привързвам към земните неща, за да мога заедно със свети Франциск да кажа: „Мой Бог и мое всичко“. Свети Франциск, изпроси ми поне частица от тези сладости, които ти черпеше от бедността. Стори така, че осветен с Божията светлина, да се стремя към бедния живот, който водеше Исус на земята. Амин. 

< Обратно към молитвите