„О, Спасителю мой, Исусе Христе, колко голяма е разликата между постъпките на свети Франциск и моите. Той живееше в пълно умъртвяване и голямо покаяние, а аз се страхувам дори да по- мисля за покаянието. О, велики покаянико! В последните моменти от живота си се извиняваше на тялото си, че толкова го е измъчвал. Не позволявай заради търсенето на удобства и нежеланието да приема лишения и жертви да съжалявам при смъртта, че повече съм се грижил за тялото си, забравяйки за душата. Амин. 

< Обратно към молитвите