Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни 

Отче, небесни Боже, помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже, 

Света Марийо, безскверно зачената, моли се за нас

Свети Франциск, светлина на италианската земя,

Свети Франциск, цвете на Божията благодат,

Свети Франциск, подражател на Христа,

Свети Франциск, желаещ мъченическа смърт,

Свети Франциск, наследник на Христовите рани,

Свети Франциск, украсен с Христовите белези,

Свети Франциск, надарен със силата да правиш чудеса,

Свети Франциск, изгарящ от любов към Бога,

Свети Франциск, изпълнен с любов към ближния,

Свети Франциск, обичащ смирението,

Свети Франциск, пример за покаяние,

Свети Франциск, любител на бедността,

Свети Франциск, кристал на чистотата,

Свети Франциск, презиращ материалните блага,

Свети Франциск, патриарх на бедните,

Свети Франциск, жив пример на евангелските добродетели,

Свети Франциск, основател на трите ордена,

Свети Франциск, предвестник на великия цар,

Свети Франциск, победител над сатаната,

Свети Франциск, стълб на Светата Църква,

Свети Франциск, покровител на католическата вяра,

Свети Франциск, провъзгласител в света на мира и доброто,

Свети Франциск, победител на злото в света,

Свети Франциск, подновител на християнските обичаи,

Свети Франциск, пътеводител на блуждаещите,

Свети Франциск, лекар на болните души,

Свети Франциск, велик застъпник пред Бога,

Свети Франциск, свети наш отец, 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, 

прости ни, Господи! 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, 

послушай ни, Господи! 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, 

помилвай ни, Господи! 

Моли се за нас, свети Франциск, 

за да станем достойни за Христовите обещания. 

Да се помолим 

Боже, Който ни показа съвършения пример за живота и светостта чрез Твоя слуга свети Франциск, молим те, дай и на нас Твоята благодат, за да можем чрез неговото застъпничество и пример непрестанно да се покайваме и да укрепваме в Твоята любов. Чрез Христа, нашия Господ. Амин. 

< Обратно към молитвите