Светли Тайни

Традиционно се молят в четвъртък. 1. Кръщение Господне В ония дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от […]

Славни Тайни

Традиционно се молят в сряда и неделя. 1. Възкресение Христово А вечерта в тоя първи ден на седмицата, когато вратата […]

Скръбни Тайни

Традиционно се молят във вторник и петък. 1. Молитвата на Исуса Христа в градината Исус, като излезе, тръгна, както обикновено, […]

Радостни Тайни

Радостните тайни традиционно се молят в понеделник и събота. 1. Благовещението на Дева Мария На шестия месец бе изпратен от […]