Дата: 24. 03. 2023

06.30Ела, Свети Душе – Veni Creator Spiritus
Утринни молитви
6.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
7.00Четива за деня (според Източния обряд)
7.15Утриня
8.00Света броеница (Радостни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен деветнадесета
9.00Набожност към Непорочната
9.30Новини – Vatican News
10.00Среща със Словото
10.30Месец март – набожност в чест на св. Йосиф ден 24
11.00От студиото Аве Мария
11.30Набожност в чест на св. Йоан Павел II
12.00Ангел Господен
12.05Света броеница (Скръбни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен деветнадесета
13.00Мъчителните страдания Христови по виденията на бл. Анна Катерина Емерих (10/16)
14.00Гост на радио Аве Мария  
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Кръстен Път
16.00Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (10/11)
16.45Новини – Vatican News
17.30Света броеница (Славни тайни)
18.00Четива за деня (според Западния обряд)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери Песен деветнадесета
18.40Вечерня
19.00Кръстен Път Месец март – набожност в чест на св. Йосиф ден 24
20.00Гост на радио Аве Мария
21.00Tota pulchra es Maria
Света броеница (Светли тайни)
22.00Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (10/11)
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма