Проф. д-р Клара Тонева: Доктриналното противоборство между християнството и исляма

На 16 февруари в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Клара Тонева защити дисертация на тема […]