Света Богородица – Безскверно зачатие
Еф. 1:3-12; Лк. 1:24-38

Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашето Исуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюбен, в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си, в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава – Христа. Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на -Христа.

На шестия месец изпратен бе ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, пълна с благодат, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.”
А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е тоя поздрав.
И рече й Ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов до века, и царството Му не ще има край.”
А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”
Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. И ето, Елисавета, твоя сродница, наречена неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.”
Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти”. И Ангелът си отиде от нея.