Дата: 25. 03. 2023

06.30Ела, Свети Душе –  Veni Creator Spiritus Утринни молитви
6.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
7.00Четива за деня (според Източния обряд)
7.15Утриня
8.00Света броеница (Радостни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия на Данте Алигиери
Песен двадесета
9.00Месец март – набожност в чест на св. Йосиф ден 25
9.30Новини – Vatican News
10.00Среща със Словото
11.0025 март – Благовещение Господне
11.30Набожност в чест на Дева Мария
12.00Ангел Господен
12.05Света броеница (Радостни тайни)
25 март – Благовещение Господне
13.00Мария в живота и учението на бл. Евгени Босилков
О. Венцислав Николов OFM Conv.
14.00Кармилска рубрика  
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Среща със Словото
25 март – Благовещение Господне
16.00Седемте Христови слова (4/7)
16.45Новини – Vatican News
17.30Света броеница (Скръбни тайни)
18.00Четивата за деня – западен обред
18.40Вечерня
19.00Месец март – набожност в чест на св. Йосиф – ден 25
Ад, първа част от Божествена Комедия на Данте Алигиери
Песен двадесета
20.00Кармилска рубрика (повторение)
21.00Tota pulchra es Maria
Света броеница (Славни тайни)
22.00Мария в живота и учението на бл. Евгени Босилков
О. Венцислав Николов OFM Conv.
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма