Дата: 18.05.2024

06.30Ела, Свети Душе –  Veni Creator Spiritus
Утринни молитви
06.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
07.00Среща със Словото
07.30Утреня
08.00Света броеница (Скръбни тайни)
08.45Среща със Словото
09.00Майска набожност
18 май 2024
09.15Минути с книгата Подражание на Христа
Тома Кемпийски
09.30Новини – Vatican News
10.00Мater Еcclesiae – Майка на Църквата
Отец Венцислав Николов OFM Conv
Уважението на Св. Франциск и първичната францисканска общност към Библията
11.00Броеница на света Гертруда за душите в чистилището
11.30Набожност в чест на Дева Мария
12.00Царице Небесна, радвай се!
12.05Света броеница (Радостни тайни)
12.45Туитове за Бог
13.00Жития на светците
Свети мчк. Теодот Анкирски
14.00Кармилска рубрика
Как да се молим? (9/12)
Съвети от светците на Кармила
от отец Йежи Желински OCD
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Мater Еcclesiae – Майка на Църквата
Отец Венцислав Николов OFM Conv
Уважението на Св. Франциск и първичната францисканска общност към Библията
16.00Броеница на седемте болки на Дева Мария
16.45Новини – Vatican News
17.00Света броеница (Славни тайни)
17.45Туитове за Бог
18.00Среща със Словото
18.30Вечерня
18.45Минути с книгата Подражание на Христа от Тома Кемпийски
19.00Детска Рубрика
Хрониките на Нарния
от К. С. Луис
19.30Майска набожност
18 май 2024
20.00Кармилска рубрика
Как да се молим? (9/12)
Съвети от светците на Кармила
отец Йежи Желински OCD
21.00Tota pulchra es Maria
Света броеница (Светли тайни)
21.45Среща със Словото
22.00Жития на светците
Свети мчк. Теодот Анкирски
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма