Дата: 13.07.2024

06.30Ела, Свети Душе –  Veni Creator Spiritus
Утринни молитви
6.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
7.00Среща със Словото
7.30Утреня
8.00Света броеница (Скръбни тайни)
8.45Среща със Словото
9.00Набожност към Непорочната
9.15Минути с книгата Подражание на Христа
Тома Кемпийски
9.30Новини – Vatican News
10.00Мater Еcclesiae – Майка на Църквата
Отец Венцислав Николов OFM Conv
Безсъмнено Богородица участва и заема особено място в живота на всеки вярващ на Вселенската Църква
11.00Броеница на света Гертруда за душите в чистилището
11.30Набожност в чест на Дева Мария
11.45И Словото стана Плът
6. Христос Раждается
12.00Ангел Господен
12.05Света броеница (Радостни тайни)
12.45Туитове за Бог
13.00Жития на светците
13.07. Събор на архангел Гавриил
14.00Кармилска рубрика
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Мater Еcclesiae – Майка на Църквата
Отец Венцислав Николов OFM Conv
Безсъмнено Богородица участва и заема особено място в живота на всеки вярващ на Вселенската Църква
16.00Броеница на седемте болки на Дева Мария
16.45Новини – Vatican News
17.00Света броеница (Славни тайни)
17.45Туитове за Бог
18.00Среща със Словото
18.30Вечерня
18.45Минути с книгата Подражание на Христа
Тома Кемпийски
19.00Детска Рубрика
Хрониките на Нарния
От К. С. Луис
19.30Смъртта и вечния живот в големите световни религии
20.00Кармилска рубрика
21.00Tota pulchra es Maria
Света броеница (Светли тайни)
21.45Среща със Словото
22.00Жития на светците
13.07. Събор на архангел Гавриил
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма