Дата: 23. 03. 2023

06.30Ела, Свети Душе – Veni Creator Spiritus
Утринни молитви
6.45Набожност в чест на свети Архангел Михаил
7.00Четива за деня (според Източния обряд)
7.15Утриня
8.00Света броеница (Радостни тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен осемнадесета
9.00Набожност към Непорочната
9.30Новини – Vatican News
10.00Среща със Словото
10.30Месец март – набожност в чест на св. Йосиф ден 23
11.00От студиото Аве Мария
11.30Набожност в чест на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат.
12.00Ангел Господен
12.05Света броеница (Светли тайни)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен осемнадесета
13.00Мъчителните страдания Христови по виденията на бл. Анна Катерина Емерих (9/16)
14.00Вяра, история, култура
Да говорим за искуството Рубриката води Вяра Грънчарова
14.55Из Дневничето на св. Фаустина Ковалска
15.00Броеница на Божието Милосърдие
15.15Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (9/11)
16.00Катехизис на католическата Църква
16.45Новини – Vatican News
17.30Света броеница (Радостни тайни)
18.00Четива за деня (според Западния обряд)
Ад, първа част от Божествена Комедия наДанте Алигиери
Песен осемнадесета
18.40Вечерня
19.00Месец март – набожност в чест на св. Йосиф – ден 23
20.00Вяра, история, култура
Да говорим за искуството Рубриката води Вяра Грънчарова
21.00Tota pulchra es Maria
Света броеница (Скръбни тайни)
22.00Духовна литература
Подробно и общо изпитание на съвестта Кшищов Осух SI (9/11)
23.00Новини – Vatican News
 Нощна програма