Posted in: Влик пост

Кръстен път

От самото начало на християнството верните в Йерусалим преминавали този път, който извървял Спасителят, носейки Кръстното дърво на раменете Си, […]

Posted in: Влик пост

Прошката

Прошката е едно от най-трудните учения на християнството. Същевременно е и едно от най-значимите.