Posted in: Адвент

Адвент 2023

Адвентът е пътешествие към Витлеем. Нека се оставим да бъдем привлечени от светлината на Бога, станал човек.—Папа Франциск По време […]

Posted in: Адвент

Адвентен венец

Думата „Адвент“ идва от латинската дума „adventus“, която означава „идване, приближаване, пристигане“. По време на този период в продължение на […]

Posted in: Велик пост

Кръстен път

От самото начало на християнството верните в Йерусалим преминавали този път, който извървял Спасителят, носейки Кръстното дърво на раменете Си, […]

Posted in: Велик пост

Прошката

Прошката е едно от най-трудните учения на християнството. Същевременно е и едно от най-значимите.