Posted in: Влик пост

Кръстен път

От самото начало на християнството верните в Йерусалим преминавали този път, който извървял Спасителят, носейки Кръстното дърво на раменете Си, […]

Posted in: Молитви

Изпит на съвестта

Една добра изповед изисква: Изпит на съвестта – припомняне на извършените грехове. Разкаяние за греховете – болка и съжаление в душата ни […]

Posted in: Влик пост

Прошката

Прошката е едно от най-трудните учения на християнството. Същевременно е и едно от най-значимите.

Posted in: Новини

Инквизицията

Отец Димитър Димитров, енорийски свещеник от католическата църква „Свети Дух“ в Пловдив, ни споделя историческите сведения относно Инквизицията.