О, Марийо, без първородния грях зачената, моли се за нас, които прибягваме към теб, и за всички, които не прибягват към Теб, а особено за неприятелите на Светата Църква и препоръчаните ти. 

Първи ден (29 ноември)

Да се помолим за необходимите благодати за Светия отец папата, Църквата и целия свят.

О, Непорочна, “Девице облечена в слънце!“, теб Небесният Отец направи “голям знак на небето“ за лутащия се без посока човешки род. Така, както си предшествала Църквата във вярата и любовта в зората на Изкуплението, така го предвождай и днес, когато навлиза в новото хилядолетие на вярата. Молим те да покажеш на цялата Църква, на целия Христов народ, благословения плод на твоята утроба, Изкупителя на човека, Изкупителя на всички нас, Амин. 

Размишление

Втори ден (30 ноември)

Да се помолим за мир по света.

О, Непорочна Дево, тебе Бог, определи да бъдеш за нас знак на победа, смазвайки главата на змията на ада. Побеждавай апокалиптичната змия и днес в света, пълен с несправедливост, лъжа и насилие. Избави ни от влиянието на лукавия, запази ни във вярата, пази ни от отчаянието и омразата. Подкрепяй ни в борбата срещу силите на мрака. Майко на чудодейната промяна и завръщането към Богоугоден живот, ела ни на помощ. Амин. 

Размишление

Трети ден (1 декември)

Да се помолим за прошка между народите.

Думите на Архангела – „Радвай се благодатна Марийо, Господ е с Тебе”, поздравяваме те днес и винаги, Марийо, Майко наша, която всички обгръщаш, до всички се приближаваш и всички майчински търсиш. Молим те, Марийо, съпътствай ни по всички наши пътища, за да можем да бъдем част от тази голяма общност, която твоят Син нарича – Кошара. Помогни ни винаги да откриваме пътя към Христа. Амин. 

Размишление

Четвърти ден (2 декември)

Да се помолим за обръщането на грешниците.

На тебе, Непорочна майко, се поверяваме. Ти познаваш наши- те сърца, от какво имаме нужда, какво очаква от нас твоят Син и нашите братя. Молим те, приеми ни, увеличи нашата вяра, научи ни да се молим, помогни ни да отговаряме на Бог: “Нека ми бъде според Твоята дума“. Амин. 

Пети ден (3 декември)

Да се помолим за укрепване и развитие на Католическите медии.

Непорочна Дево, ти безрезервно се повери на Бог. Нека твоя- та помощ ни позволи да постоянстваме във верността си към Бог, Кръста, Евангелието, Светата Църква и Нейните пастири. На Теб отдаваме нашето минало и поверяваме нашето бъдеще. От тебе просим дара на живата вяра, без която днес можем лесно да се изгубим, обезкуражим, да се поддадем на лъжа или ненавист. Майко, води ни по пътя на истината и любовта. Амин. 

Шести ден (4 декември)

Да се помолим за болните и страдащите.

Майко на нашия Господ, ти, възпявайки Бога чрез хвалебствен химн, с радост му благодареше за великите неща, които Той направи в твоя живот. Научи и нас да забелязваме красотата и величието на всички Божии дела. Помогни ни заедно с теб да пеем на Добрия Бог химна на възхвалата и да му благодарим за безбройните дарове на Неговата любов. Амин. 

Седми ден (5 декември)

Да се помолим за свещенически и монашески призвания.

О, Марийо, в Кана Галилейска, когато липсваше вино, каза на слугите, посочвайки Христос: „Направете всичко, което ви каже“. Отправи тези думи и към нас. Напомняй ни ги постоянно! Направи така, че да слушаме твоя Син. Да го слушаме ден след ден. Да го слушаме дори и тогава, когато изговаря трудни и взискателни неща, защото само Той има думи за вечен живот. Амин. 

Осми ден (6 декември)

Да се помолим за единство между християните.

О, Марийо, ти, която така дълбоко и майчински си свързана с Църквата, предвождай по пътя на вярата, надеждата и любовта це- лия Божи народ. Обгърни всички хора, пътуващи през живота към Вечните Божии селения, с тази любов, която в твоето сърце се преля от височината на кръста от самия Божи Изкупител – твоя Син. Бъди майка на всички наши земни пътища, за да не ни заблудят, а винаги да ни водят към небесното отечество. Амин. 

Девети ден (7 декември)

Да се помолим за бедните, самотните, бездомните, безработните и наркозависимите.

О, Непорочна Дево, която “пазеше всички тези неща в сърцето си“, на Тебе отдаваме нашия разум, за да разпознава истината; на тебе отдаваме нашите мисли, за да бъдат красиви и чисти. На тебе отдаваме нашите сърца, та обхванати от по-голяма любов, да бъдат отворени за Бог и всичко, което е добро в човека и в света. Майко на пътя, истината и живота, приеми нашите молитви и добри решения, подсили ги в нашите сърца и ги представи пред Триединния Бог. Амин.