Литания на Непорочното Зачатие на Дева Мария

Господи, помилвай ни
Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни
Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни
Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни
Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни
Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже
Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Непорочна Дево Марийо,
Моли се за нас

Непорочна Дево на Девиците,

Непорочна Дево в зачатието,

Непорочна Избраница на Бога Отца,

Непорочна Майко на Исус,

Непорочна Невесто на Светия Дух,

Непорочно Изображение на Божията мъдрост,

Непорочна Дево, изгряващо слънце на справедливостта,

Непорочна Дево, дъще Давидова,

Непорочна Дево, път водещ към Христа,

Непорочна Дево, смирена рабиньо Господня,

Непорочна Дево, дарохранителнице на въплътеното Слово,

Непорочна Дево, побеждаваща греха,

Непорочна Дево, която стъпка главата на змията,

Непорочна Дево, застъпница на благодатта,

Непорочна Дево, годеница на св. Йосиф,

Непорочна Дево, звезда на света,

Непорочна Дево, водителко на поклонническата Църква,

Непорочна Дево, роза между тръни,

Непорочна Дево, пример на всяко съвършенство,

Непорочна Дево, пример на нашата вяра,

Непорочна Дево, отражение на Божията любов,

Непорочна Дево, първа между изкупените,

Непорочна Дево, майко на живите,

Непорочна Дево, пример на съвършеното послушание,

Непорочна Дево, дом на скромността,

Непорочна Дево, светлина на Ангелите,

Непорочна Дево, корона на патриарсите,

Непорочна Дево, гордост на Пророците,

Непорочна Дево, майко на апостолите,

Непорочна Дево, помощ на мъчениците,

Непорочна Дево, сила на изповедниците,

Непорочна Дево, чистота на Девиците

Непорочна Дево, утешителко на надяващите се на Теб,

Непорочна Дево, здраве на болните,

Непорочна Дево, ходатайко на грешниците,

Непорочна Дево, врата небесна,

Непорочна Дево, царице на небето и земята,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Да прославяме Непорочното зачатие на Дева Мария,
да хвалим Господа Исуса, Който я запази от петното на първородния грях.

Да се помолим
Боже, Ти, Който чрез Непорочното Зачатие на Дева Мария приготви на Своя Син достойно жилище и заради силата на заслугите на Неговото страдание и смърт я предпази от всеки грях, помогни и на нас чрез нейното застъпничество да достигнем до Теб без грях. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.