На 16 февруари в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Клара Тонева защити дисертация на тема „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)“ и стана първата жена, придобила научната степен „доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ.

В автореферата си проф. Тонева посочва, че дисертацията ѝ очертава доктриналните различия по границата християнство-ислям през един важен за православната и въобще за християнската патристична традиция топос – творчеството на св. Йоан Дамаскин. Всъщност творчеството на светеца е отговор на случващото се през онази епоха – време на преломни поврати в историята на Източното Средиземноморие и в региона, а и в самата Византия, и е в съответствие с културните и духовните изисквания на времето тогава. Текстовете на св. Йоан Дамаскин, които са свързани с исляма, са четири, като 101-ва глава (измаилтяните) от „За ересите“ е първи опит за полемика с исляма от християнски ъгъл и е единственият труд, за който със сигурност се приема, че авторството е на св. Йоан Дамаскин.

Проф. д-р Клара Тонева гостува в студиото на Радио “Аве Мария”, за да ни разкаже повече за своя труд, както и да сподели повече относно християнската вяра в Бог.