Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст си изкупил света.

Исус, застанал пред езическия съдия, приема с примирение несправедливата присъда и се оставя като агне да го отведат на заколение. Над Невинния Спасител е извършена ужасна неправда. Той, Който е вършил само добро, сега е обявен за виновен и осъден на кръстна смърт. На омразата и страстите на подкупения народ Исус противопоставя примирението и смирението. Спасителю мой! Дай ми благодатта да разбера, че да отмъщавам е подло, а да прощавам – божествено. Дай ми също така да разбера, че претърпяната неправда не е най-голямата глупост, а най-дълбока мъдрост, и че оттук извира изворът на благословията, че тук е ключът, който отваря вратите на вътрешния духовен живот. Амин.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

От меч остър наранена
бе душа ѝ огорчена
и сломена от печал.

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.