Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Войниците довличат тежкото кръстно дърво и го натоварват на раменете на Спасителя. Исус приема кръста заради тебе. Заради тебе нищо не му е тежко. А ти защо се страхуваш от всичко, което изисква жертва? Защо избягваш неприятните задължения и не желаеш да се пренатоварваш? На кръста, който те спохожда, ти казваш „не те познавам”. Спасителю мой! Помогни на слабата ми воля да приема всекидневните изпитания. Само този, който си налага усилие, побеждава и само победителят получава крайната награда. Амин.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Как бе тъжна, наскърбена
Майката благословена
на Единородний Син!

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.