Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме. 
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света. 

Пътят към Голгота е стръмен, дървото на позора тежи върху раменете на Исуса. Спасителят е измъчен до смърт. Затова Той пада всред пътя. Но за Него няма милосърдие. Грубо Го издигат и Той едва се влачи нагоре. Исус пада, за да не паднеш ти. Неговото падане би трябвало да те изпълни с отвращение и страх от греха.
Исусе мой, зная, че грехът е най-голямото зло, което земята познава. И въпреки това често падам в грях. Влей истинска омраза към това зло! Не позволявай да сключа съюз с това, което мразиш. Искам да изтръгнеш от сърцето ми всяка омраза освен омразата към греха. Амин. 

Помилвай ни, Господи! 
Господи, помилвай ни! 

Колко мъки тя търпеше
и сърцето я болеше,
Сина свой кат гледаше! 
Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.