Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Мария стои край пътя, откъдето ще мине любимото ѝ чедо, натоварено с позорния кръст. Каква мъчителна среща. Исус страда, загдето Майка му го вижда в такова плачевно състояние. Мария страда, защото Синът ѝ страда. Неговото страдание е нейно страдание. И на двамата страданието е бездънно като море, но и двамата са предадени на волята на небесния Отец. Тука няма никаква съпротива, никакво огорчение, има само преклонение пред божественото решение. Исусе мой, колко много благодати загубих поради това, че не бях предан на волята Ти и не приемах с преклонение тежкото и неприятното, което се преплиташе в живота ми. Но от сега нататък искам с готовност да повтарям: Нека Твоята и моята воля бъдат само една воля. Амин.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Сълзи кой не ще пролее,
щом кат види как жалее
Майката Исусова?

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.