Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Спасителят е изтощен до краен предел. Той пада трети път под товара на кръста. Може би и в твоя живот е имало такива моменти, когато силите те напуснаха и когато отчаянието обхващаше цялото ти същество. Но разбра ли, че тези моменти означаваха за тебе великия час на упованието? Не шепнеше ли ти тогава гласът на Исуса: „Дерзай, и аз познавам такива часове”. Неговото падане ти спечели сили, за да се справиш с всички трудности. Затова не губи смелост. Там, където човешката помощ липсва, на помощ идва божествената помощ и упованието в Бога. Исусе мой, да размишляваш върху третото падане и при това да изпадаш в отчаяние, не означава ли това да вършиш грях, който не заслужава прошка нито в този, нито в онзи свят. Затова от днес нататък аз искам да се уповавам в Тебе и да не падам в отчаяние, защото колкото съм по-беден и притеснен, толкова по-голяма е нуждата ми от тебе.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

С твойто чедо наранено
и от рани уморено
мъките ще споделя.

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.