Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.


Неприятелите се страхуват, че Исус би могъл да издъхне, преди да се насладят на жестокото зрелище на разпъването. Затова принуждават Симон от Кирена да помогне на Исуса и да носи кръста. Сигурно и ти би желал да заместиш Симона и да помогнеш на Исуса. Това можеш да сториш. Исусовото страдание още не е отминало. Исус продължава да страда в своите членове. Каквото направиш на най-малкия от неговите братя, на Него го правиш. Спасителю мой! Като наблюдавам днешните християни, стигам до убеждението, че на закона на братската любов си отредил последно място. Обаче аз знам, че е обратно. Запали в сърцето ми любов към ближния. Нека неволята на другите бъде моя неволя, нека техните грижи станат мои грижи и тяхното страдание – мое страдание.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Скръб кого не ще облада,
щом кат види колко страда
Майката Исусова!

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.