Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Лицето на Исуса е обляно в кръв и покрито с прах, примесен с кървава пот. Но ето че Вероника идва и донася облекчение на божествения страдалец. Благородна постъпка, и при това много решителна. Вероника се присъединява към Исуса в момента на неговия позор. Тя не обръща внимание на подигравките на фарисеите. Не се страхува и от грубостта на суровите войници. Свободна от всякакъв хорски предразсъдък, тя извършва своето милосърдно дело. Спасителят може ли да разчита и на тебе? Стъпваш ли така решително по пътя след Христа? Никой не може да стигне до светостта, ако няма смелост да принесе жертва. Исусе мой, искам да Те следвам по пътя на задълженията си и възвестяване на благата вест. Дай ми смелост и великодушие за това и нека Твоят свят образ стои запечатан в душата ми.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Тя видя Го, че загина,
през бичуване кат мина
за греховний Свой народ.

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.