Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

При все че Симон от Кирена помага на Исуса да носи кръстното дърво, все пак тежестта отново Го поваля на земята. Кръстът безмилостно Го притиска, но още по-безмилостно Го притиска безразличието на близките му. Също и по твоя вина Исус лежи на земята. Той ти даде много благодати, обаче ти ги пренебрегна и злоупотреби. Спасителят търси само тебе и твоето спасение, а ти търсиш само себе си и своето удобство. Твоята неблагодарност Го измъчва повече, отколкото неблагодарността и греховете на другите. Исусе, моля Ти се да ми простиш. Искам да поправя злото и да се променя. Искам от сега нататък вместо себелюбие да ме въодушевява любов и вместо безразличие да се изпълня с усърдие.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Тя видя как чедо мило,
изоставено, унило,
Богу Дух предаваше.


Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.