Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Пристигнал на Голгота, Исус е съблечен и лишен от дрехите си. Колко ли мъчително е било за Исуса да пожертва и последното нещо, което още притежаваше. Но Той направи и тази жертва, за да те увери в любовта си към тебе. Само любовта е способна на такива жертви и лишения. Любовта и жертвата вървят ръка за ръка заедно. Готов ли си ти да пожертваш всичко най-мило и ценно за Спасителя. Знай обаче, че Спасителят няма да се задоволи само с привидно лишение. Той има правото да изисква всичко от тебе и ще го изисква дотогава, докато напълно не му се предадеш. Той иска всичката ти любов. Исусе мой, Ти се лиши от всичко заради мене. Също и аз искам да се откажа от всичко заради Тебе. Не е необходимо предварително да имаш моето съгласие. Постъпи с мене както Ти е угодно.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Направи догде живея,
сълзи с тебе все да лея
за разпнатия твой Син!

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.