Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Исус предаде дух. Страданието отмина. Но тепърва неговата Майка ще бъде потопена в горчивината на страданието. Тялото на любимия ѝ Син, разкъсано от раните, е свалено от кръста. Скръбна Майко, остави ме да коленича до тебе. Остави ме да ти благодаря, загдето страда заради мене. В същия момент до мене достига шепот: бъди уверен, че ако имаше нещо по-хубаво и по-полезно от страданието, моят Син щеше да ти покаже. Но понеже няма друго, затова не се отказвай да пиеш от чашата на страданието. Скръбна Майко, пробуди в сърцето ми разбиране за голямата стойност, която притежава апостолатът на страданието. Научи ме да приемам страданието не само с примирение, но и с любов. Ако имам дял в Исусовото и твоето страдание, действително ще стана апостол и ще съдействам при спасението на света.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

Дево, нека твойта сила
да ми служи за закрила
във деня на общий съд!

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.