Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Сега се разгръща най-жестокото зрелище. Исус е прострян върху кръстното дърво, за което Го приковават. Ужасно страдание. Гвоздеите разкъсват нервите, пронизват ставите, раздробяват костите. Той не може вече да се раздвижи. От него се изисква сега само да издържи докрай и Той желае това. Не иска да изпълни поканата на фарисеите да слезе от кръста. Върху кръста Той иска да пролее всичката Си кръв, за даспаси човешкия род. Единадесетата спирка ти припомня, че е необходимо заедно с Исуса да издържиш на кръста. В часове на трудности и изпитания Той ти шепне от кръста: „Остани с мене на кръста като непрекъсната помирителна жертва”. Исусе мой, не искам да се откажа от Тебе. Не искам да изневеря на думите, които стоят записани върху челото ми в деня на моето кръщение: „Посветен на Бога”. Прикован с Тебе на кръста, искам да постоянствам до гроб.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

С теб при кръста ще застана
и другар на теб ще стана,
на горчивия ти плач.

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.