Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме. 
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

Исус прекара три мъчителни часа върху кръста. След това, като произнесе думите: „Отче, в Твоите ръце предавам духа си”, издъхна. Думите на пророка се сбъднаха. Чрез доброволното приемане на кръстна смърт Исус се пожертва за спасението на човеците, като стана едновременно свещеник и жертва, жертвоприносител и жертва. Днес върху олтара Исус прави същото. На Голгота жертвоприношението е кръвно, а върху олтара безкръвно. Жертвата и жертвоприносителят са същите. Исусе мой, аз принасям литургичната жертва, следовател- но и аз трябва да страдам заедно с Тебе. Жертвоприношението трябва да намери отражение в живота ми. Пълна преданост, умиране на стария човек и задълбочен вътрешен живот са белезите на съединението ми с тебе.
Разпнати Спасителю, Който непрекъснато подновяваш Твоята саможертва на любов и я поднасяш на Отца, направи да стана една жертва с Тебе.

Помилвай ни, Господи! 
Господи, помилвай ни!

Не отвръщай взор от мене,
Дево Преблагословена,
и стори да плача с теб!
Света Майко, това стори,
щото раните Господни 
да се запечатат в сърцето ми