Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си Кръст Си изкупил света.

По стар еврейски обичай Исусовото тяло е повито в плащаница и положено в новия каменен гроб на Йосиф Ариматейски. Всяко погребение е тъжно и печално. Също и при Исусовото погребение мъката ни обзема, но чудно, тази мъка е примесена с радост. Съвсем несъзнателно, ние мислим за Възкресението, което е славно и величаво.Разпети петък е преход към Възкресението. Смъртта и възкресението принадлежат заедно. Нас ни крепи надеждата, че заедно ще възкръснем на нов живот. Посланието на Велика събота казва: „Търсете онова, което е горе, където Христос седи отдясно на Отца си. Вие умряхте и вашият живот е скрит в Христа Господа”. Спасителю мой, отведи ме милостиво в мястото, където отведе съкрушения разбойник, разпнат заедно с Тебе, и където Ти заедно с Отца и Свети Дух живееш и царуваш от века до века. Амин.

Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!

И умре ли ми телото,
направи, та в небето,
слава да наследя аз!

Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.