Скръбни Тайни

Традиционно се молят във вторник и петък. 1. Молитвата на Исуса Христа в градината Исус, като излезе, тръгна, както обикновено, […]

Радостни Тайни

Радостните тайни традиционно се молят в понеделник и събота. 1. Благовещението на Дева Мария На шестия месец бе изпратен от […]