Светата Броеница – Славни Тайни

1. Възкресение Христово А вечерта в тоя първи ден на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците […]

Светата Броеница – Скръбни Тайни

Молитвата на Исуса Христа в градината (Лук. 22:39-45). Исус, като излезе, тръгна, както обикновено, за Елеонската планина; след Него тръгнаха и […]