• Адвентна седмица 1 – Надежда: свещ на пророчеството (лилава)
  • Адвентна седмица 2 – Мир: Витлеемска свещ (лилава) 
  • Адвентна седмица 3 – Радост: Свещта на пастиря (розова) | Gaudete
  • Адвентна седмица 4 – Любов: Ангелска свещ (лилава)

Думата „Адвент“ идва от латинската дума „adventus“, която означава „идване, приближаване, пристигане“. По време на този период в продължение на четири седмици се подготвяме за Неговото идване – на Този, Който внесе Светлина в тъмнината – символизирано от четирите свещи на Адвентния венец. Когато очакваме гости в домовете си, ние включваме светлините; очакваме тяхното пристигане и ги посрещаме с радост. През Адвента ние подготвяме домовете и църквите си, докато с радост очакваме Неговото пристигане, а светлината става все по-ярка с наближаването на Рождество Христово – деня, в който се е родила Светлината на света. Свети Григорий Нисийски пише:
„Днес тъмнината започва да се скъсява, а светлината да се удължава, тъй като часовете на тъмнината стават все по-малко. […] Виждате ли, че лъчите на светлината са по-интензивни и слънцето е по-високо, отколкото е било? Осъзнайте, че истинската светлина вече е тук и чрез лъчите на Евангелието осветява цялата земя“.

Адвентните венци и свещи са често срещани в католическите църкви по време на този литургичен период. Много хора също така поставят адвентни венци в домовете си и заедно като семейство запалват по една свещ всяка неделя. В следващите редове може да научите повече за историята, традициите и символиката на адвентните венци и свещи и как можете да отбележите Адвента у дома със семейството и приятелите си.

История на адвентния венец
Произходът на адвентния венец се свързва с Германия, макар че точните дати не са известни. Историците предполагат, че предхристиянските германски народи са запалвали свещи около венците през тъмните зимни месеци в очакване на по-топлите и светли месеци през пролетта. Тази традиция вероятно се е превърнала в „адвентен венец“ в някакъв момент през Средновековието, преобразявайки езическата традиция в християнска. Преподобният Уилям Сондърс обяснява, че „към 1600 г. и католиците, и лутераните имат по-формални практики, свързани с адвентния венец“. В крайна сметка традицията на адвентния венец се разпространява извън Германия и в други части на света, а именно в цялата Западна църква.

Значение на адвентния венец
Кръглата форма на адвентния венец символизира безкрайната Божия любов към нас – тя е безкрайна, също като истинската Светлина на света, Исус, който ни води към вечен живот с Него. Материалите, от които е направен адвентният венец, също ни карат да се замислим за вечната природа на Бог; по традиция адвентните венци се правят от вечнозелени листа, борови или елхови, които запазват зеления си цвят и след края на сезона, в който са откъснати. Традиционното значение на венеца е подготвяне на пътя за Светлината на света, Исус

Благославяне на адвентен венец
1. Направете кръстния знак. В името на + Отца, Сина и Светия Дух. Амин.
2. Кажете: „Нашата помощ е в името на Господа, Който създаде небето и земята.“
3. След това прочетете един откъс от Светото Писание от Книгата на пророк Исая. Насочете се към Исая 9, Исая 63 или Исая 64.
4. Молете заключителна молитва
„Господи, Боже наш, славим Те за Твоя Син, Исус Христос: Той е Емануил, надеждата на народите, Той е мъдростта, която ни учи и води, Той е Спасителят на всеки народ. Господи Боже, нека Твоят благослов слезе върху нас, докато запалваме свещите на този венец. Нека венецът и неговата светлина бъдат знак за обещанието на Христос да ни донесе спасение. Нека Той дойде бързо. Ние Те молим, чрез Христа, нашия Господ. Амин.“

Какво символизират адвентните свещи?
Четирите адвентни свещи символизират четирите адвентни недели; съответно надеждата, мира, радостта и любовта. В някои домове и енории хората запалват и пета свещ на Бъдни вечер или Рождество, за да представят раждането на Исус; тази свещ, когато може да се добави към адвентния венец, обикновено е бяла и по-голяма от останалите свещи и се поставя в центъра на венеца.

Първа адвентна свещ/неделя: Надежда
„Веднъж в нашия свят в един обор имаше нещо, което беше по-голямо от целия ни свят.“ – К.С. Луис
Съвсем уместно е първата свещ на адвентния венец да представлява Надежда – първата неделя на Адвента не само ни кара да очакваме раждането на Христос, но и да празнуваме началото на нов литургичен сезон. Първата свещ е лилава – основният цвят на Адвента и цвят, символизиращ царската власт. Понякога наричана „свещта на пророчествата“, първата свещ ни връща към пророчеството на Исая за раждането на Христос и към всички обещания, които Бог ни е дал в Стария завет и които ще се изпълнят с раждането на Исус.

Втора адвентна свещ/неделя: Мир
„Нека бъдем в този свят лъч от светлината, която изгря от Витлеем, носейки радост и мир в сърцата на всички мъже и жени.“ – Папа Франциск
Втората свещ от венеца е символ на мира. Подобно на първата, тя също е лилава. Често наричана „Витлеемската свещ“, втората адвентна свещ ни напомня за пътуването на Мария и Йосиф от Назарет до Витлеем, преди Мария да роди Исус. Тази втора свещ също така ни напомня, че след всички разделения, разрушения и разпръсквания на царството в Стария завет, най-накрая може да има мир на Земята – Исус идва, както и Неговото Царство на мира. Както четем в цитата от папа Франциск, тази светлина на мира изгря от Витлеем за целия свят.

Трета адвентна свещ/неделя: Радост – „Неделя на радостта“
“И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.” (Лука 2:10-12)
Третата адвентна свещ символизира радостта. С наближаването на Рождество Христово радостта ни расте все повече и повече. Третата свещ ни връща към радостното очакване на овчарите, които пътуват, за да видят Исус във Витлеем, още преди мъдреците. В тази трета неделя на Адвента, която Църквата нарича „Неделя на радостта“, ние запалваме третата свещ и се радваме подобно на пастирите. По тази причина третата адвентна свещ се нарича „Свещта на пастиря“, а цветът ѝ е розов – литургичният цвят за радост.

Четвърта адвентна свещ/неделя: Любов
„И в крайна сметка всичко останало ще се окаже маловажно и неосъществено, с изключение на това: Баща, Дете и Любов.“ – Свети Папа Йоан-Павел II
Четвъртата адвентна свещ е символ на Любовта, най-голямата любов на Бога, който е изпратил Своя Единороден Син за нас. Още наричана „Ангелска свещ“, четвъртата адвентна свещ се запалва в неделята преди Рождество и е с лилав цвят, който ни кара с нетърпение да очакваме новото Божие царство на земята.

Молитва за запалване на адвентните свещи
Всяко семейство може да подходи по различен начин що се отнася до запалването на адвентните свещи. Някои семейства оставят различни членове да запалват по една свещ всяка седмица и да казват молитва. Най-важното е свещите да ви напомнят за преливащите надежда, мир, радост и любов, които раждането на Исус носи за всеки един от нас. Ако се затруднявате да намерите думи за молитва, тази адвентна молитва от отец Анри Ж. М. Нуен обобщава това, което много от нас чувстват и на което се надяват по време на адвентния сезон:

Господи Исусе, Владетелю на светлината и тъмнината,
изпрати Твоя Свети Дух върху очакването ни на Рождеството. 
Ние, които имаме толкова много работа,
търсим тихи пространства, за да чуваме гласа Ти всеки ден.
Ние, които сме загрижени за много неща,
очакваме с нетърпение Твоето идване сред нас. 
Ние, които сме благословени по толкова много начини,
копнеем за пълната радост на Твоето Царство. 
Ние, чиито сърца са натежали,
търсим радостта от Твоето присъствие. 
Ние сме Твой народ, който ходи в тъмнина, но търси светлината.
Казваме Ти: „Ела, Господи Исусе!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *