Из Дневника на Св. Фаустина Ковалска: 
Деветницата, която Исус ми каза да запиша и да моля преди празника на Божието Милосърдие започва на Велики Петък.

„Желая през тези девет дни да водиш души при извора на Моето Милосърдие, за да черпят сила, утеха и всякакви благодати, от които се нуждаят в мъките на живота, но особено в часа на смъртта си. Всеки ден ще водиш различни групи от хора до Моето Сърце и ще ги потапяш в морето на Моето Милосърдие. И Аз ще заведа всички тези души в дома на Моя Отец. Това ще правиш и в този, и в другия си живот. И Аз няма да откажа нищо на никоя душа, която ти Ми доведеш при извора на Моето Милосърдие. Във всеки един от тези дни ти ще измолваш от Моя Отец благодати за тези души чрез Моето горчиво страдание.
Аз отвърнах: „Исусе, аз не зная как да моля тази Деветница и кои души да доведа най-напред при теб.” А Исус ми каза, че Той всеки ден ще ми съобщава кои души да отвеждам при Неговото Сърце.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *