Господи, помилвай ни 

Христе, помилвай ни 

Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже

Света Троице, Единни Боже

Кръв Христова, Единородният Син на Предвечния Отец, избави ни

Кръв Христова, въплътеното Божие Слово,

Кръв Христова, на Новия и Вечен Завет,

Кръв Христова, в часа на смъртта в Гетсиманската градина, изтичаща на земята,

Кръв Христова, бликаща по време на бичуването,

Кръв Христова, изтичаща изпод трънения венец,

Кръв Христова, пролята на кръста,

Кръв Христова, изкупление за нашето спасение,

Кръв Христова, без която няма прошка,

Кръв Христова, която утоляваш и очистваш душите в Евхаристията,

Кръв Христова, извор на милосърдие,

Кръв Христова, побеждаваща злите духове,

Кръв Христова, мъжество на мъчениците,

Кръв Христова, силата на вярващите,

Кръв Христова, раждаща девици,

Кръв Христова, твърдина на заплашените,

Кръв Христова, прохлада на работещите,

Кръв Христова, утешение на плачещите,

Кръв Христова, надежда на разкайващите се,

Кръв Христова, утешение на умиращите,

Кръв Христова, мир и сладост на сърцата ни,

Кръв Христова, залог за вечния живот,

Кръв Христова, избавление на душите от чистилището,

Кръв Христова, най-достойна за всякаква хвала и чест,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Ти ни изкупи с Кръвта си, Господи, и ни направи царство на нашия Бог.

Да се помолим

Всемогъщи вечни Боже, Ти Своя Еднороден Син Си направил Изкупител на света и с кръвта Му ни даде възможност да Те умилостивим, дай ни, молим Те, достойно да почитаме изкуплението за нашето спасение и благодарение на него да имаме защита от злото на този свят, за да се радваме на вечно щастие на небето. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *