Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни 

Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни 

Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже 

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Сърце Исусово, Син на Предвечния Отец, помилвай ни

Сърце Исусово, образувано от Свети Дух в утробата на Майката Дева,

Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие,

Сърце Исусово, с безкрайно величие,

Сърце Исусово, свят храм Божи,

Сърце Исусово, обиталище на Всевишния,

Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна,

Сърце Исусово, пещ, разпалена от любов,

Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта,

Сърце Исусово, пълно с доброта и любов,

Сърце Исусово, хранилище на всички добродетели,

Сърце Исусово, достойно за всяка похвала,

Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца,

Сърце Исусово, Което съдържа всички съкровища на мъдростта и на знанието,

Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца,

Сърце Исусово, в пълнотата, на Което всички участваме,

Сърце Исусово, желание на вечните висини,

Сърце Исусово, търпеливо и мнoгoмилостиво,

Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават,

Сърце Исусово, извор на живот и святост,

Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове,

Сърце Исусово, обсипано с презрения,

Сърце Исусово, съкрушено заради беззаконията ни,

Сърце Исусово, послушно до смърт,

Сърце Исусово, пронизано с копие,

Сърце Исусово, извор на всяко утешение,

Сърце Исусово, живот и възкресение наше,

Сърце Исусово, мир и помирение наше,

Сърце Исусово, жертва за грешниците,

Сърце Исусово, спасение на надяващите се на Тебе,

Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе,

Сърце Исусово, радост на всички светци,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Исусе, кротък и смирен по сърце, направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!

Да се помолим

Всемогъщи и вечни Боже, погледни на Сърцето на Твоя Възлюбен Син и славата и удовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на онези, които искат Твоето милосърдие. В името на същия Твой Син, Исус Христос, Който живее и царува с Тебе, в единение със Светия Дух, Бог през всички векове на вековете. Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *