Радостните тайни традиционно се молят в понеделник и събота.

1. Благовещението на Дева Мария

На шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавраил в галилейския град на име Назарет при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария. И рече й Ангелът: „Не бой се, Марийо, понеже ти намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус”. Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти”. И Ангелът си отиде от нея (Лук. 1, 26-27. 30-31. 38).

2. Посещението на Дева Мария при Света Елисавета

И като стана Мария през тия дни, отиде бързешком в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни със Свети Дух, извика с висок глас и рече: „Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!”. И рече Мария: „Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой” (Лук. 1, 39-42.46-47).

3. Рождението на Исус във Витлеем

Мария роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата. В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И рече им Ангелът: „Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лук. 2, 7-8. 10-11).

4. Представянето на детенцето Исус в храма

Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев донесоха Детенцето в Йерусалим, за да Го представят пред Господа. И когато родителите донесоха Младенеца Исуса, за да извършат на Него обичая по Закона, Симеон Го прегърна, благослови Бога и рече: „Очите ми видяха Твоето Спасение, което Си приготвил пред лицето на всички народи”. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: „Ето. Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и на сама тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца” (Лук. 2, 22.27-28. 30-31. 34-35).

5. Намирането на Исус сред учителите в храма

Когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Исус остана в Йерусалим; и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва; и Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи така? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим”. Той им рече: „Защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?” (Лук. 2, 43. 46. 48-49).