Традиционно се молят в сряда и неделя.

1. Възкресение Христово

А вечерта в тоя първи ден на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: „Мир вам!”. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус и рече: „Мир вам!”. После каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ”. Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!”.

2. Възнесение Господне

Исус заповяда на апостолите, като се събираше с тях: „Ще приемете сила, кога слезе върху ви Свети Дух, и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до край земя”. И като рече това, както Го те гледаха, Той се подигна и облак Го взе пред очите им. И ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: „Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето”.

3. Слизането на Светия Дух над апостолите и над Дева Мария

Апостолите всички единодушно прекарваха в молитва и моления с някои жени и с Мария, майка на Исуса, и с Неговите братя. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И всички се изпълниха със Свети Дух и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят, за великите Божии дела.

4. Успение Богородично

И рече Мария: Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостиво погледна смирението на рабинята Си; и ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свято е името Му; Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престоли и въздигна смирени.

5. Увенчаването на Дева Мария за Царица на всички ангели и светци

И яви се на небето голяма поличба: жена, облечена в слънце; под нозете ѝ – месечината, а на главата ѝ – венец от дванайсет звезди. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето ѝ, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа.