От самото начало на християнството верните в Йерусалим преминавали този път, който извървял Спасителят, носейки Кръстното дърво на раменете Си, страдайки и умирайки за всички нас, и размишлявали върху Неговото страдание. Този християнски обичай е жив и до ден днешен. Поради факта, че много християни нямат възможност да посетят Светите земи, Църквата позволява да се моли набожността Кръстен път във всички църкви и капели по целия свят, както и на открито на местата, предназначени за тази цел, при кръстопътните кръстове и на всяко друго набожно място, дори и в собствения си дом.

Църквата предвижда пълна индулгенция за благочестивото измолване на Кръстен път, свързано с размишления върху страданията и смъртта на Христос и преминаване от спиране на спиране (при публично измолване, достатъчно е само водещият да преминава) на места, затвърдени от църковната власт. При други условия индулгенцията е частична.

Тези верни, които не могат да участват в публичното молене на Кръстния път поради възрастта си, болест, грижа за деца или възрастен човек, липса на църква и т.н., могат да получат пълна индулгенция, ако поне през половин час размишляват върху страданията и смъртта на Исус Христос.


Встъпителна молитва

Исусе мой, Учителю и Спасителю, ето сега набожно ще размишлявам по какъв труден и мъчителен път Си стигнал в небето. Същевременно искам да размишлявам как трябва да живея, за да дойда при тебе в небето. Амен.


Заключителна молитва

Всемилостиви Исусе, благодаря Ти за небесните благодати, с които ме обсипа през тази набожност. Приеми я като израз на прослава на Твоето страдание и като удовлетворение за многобройните ми грехове и като утеха на душите от чистилището. Исусе, не позволявай цената на Твоята скъпоценна кръв да бъде загубена за мене, но да ми послужи като залог за вечното блаженство, където Ти живееш и царуваш от века до века. Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *